Oops...
Slider with alias main slider 1 1 not found.

Handelsbetingelser

Ved at benytte dig af Butlers A/S’ services, accepterer du samtidig nedenstående handelsbetingelser.

Generelt

Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af rense- og vaskeservice hos Butlers A/S (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser. Accept sker ved bestilling.
Det påhviler Kunden til enhver tid, at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.
Kunden skal være mindst 16 år for at benytte services, der udbydes af Leverandøren. Ved brug af Butlers bekræfter kunden, at kunden er fyldt 16 år.

Betaling

Betalinger på Butlers App eller www.butlers.dk sker ved brug af kreditkort.
Kunden er selv ansvarlig for, at de oplyste kontooplysninger er valide. Såfremt de angivne kontooplysninger ikke længere er valide som følge af, at betalingskortet er udløbet eller spærret, vil Kunden blive informeret om den manglende betaling, hvorefter Kunden vil kunne tilmelde sig betaling via en anden konto.
Vi modtager betaling med de fleste former for kreditkort, og betaling vil først blive trukket når tøjet er leveret tilbage.
Vi krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse kundens kortnummer eller andre informationer under transaktionen.
Hvis Leverandøren er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter gældende takster.
Alle priser er inkl. moms og andre afgifter.

Bestilling

Ved bestilling skal Kunden betale med et kreditkort, og Kunden giver samtidig tilladelse til, at betaling for nye bestillinger automatisk bliver trukket fra den konto, som Kunden har oplyst ved oprettelsen. Betalingen bliver trukket efter tilbagelevering af tøjet. Kunden kan til enhver tid ændre sine kort- og konto-oplysninger.

Deaktivér konto

Kunden kan til enhver tid deaktivere sin konto. I så fald vil der ikke blive hævet penge fra kundens betalingskort før kunden igen aktivt laver en bestilling.

Prisændringer

Priser kan ændres med 24 timers varsel, hvor der naturligvis tages forbehold for eventuelle igangværende bestillinger. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til ikke at benytte services hos Butlers.
Det er Kundens eget ansvar, at holde sig opdateret med Leverandøren’s prisliste.

Fortrydelsesret

Kunden kan til enhver tid fortryde sin bestilling

Reklamation

Reklamation over fejl og mangler, som kan opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Leverandøren uden ugrundet ophold og senest 14 dage efter Kunden har modtager sit tøj tilbage fra behandling hos Leverandøren. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Leverandøren returneringsomkostninger i rimeligt omfang.
Selv om alle pletter ikke er fjernet skal der betales fuld pris for ydelsen.
Ved reklamation over eventuelle ikke fjernede pletter – der kan fjernes, behandles tøjet igen uden beregning.
Der garanteres ikke for ødelagte syntetiske fibre – falmede farver – mistede/ødelagte knapper, spænder, bælter, paletter, perler, besætninger m.m.
Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Skader og slitage, der direkte eller indirekte er opstået ved forkert behandling dækkes ligeledes ikke.

Tyveri

Ved tyveri/brand/vandskade på leverandørens domicil, erstattes tøjet af kundernes egne familieforsikringer iflg. gældende regler fra forsikringsselskaberne.
Ved tyveri fra leverandørernes vogne, dækker leverandørernes forsikringsselskab.

Erstatning ved beskadiget tøj

Uanset hvor omhyggelige vi er, kan fejl desværre ikke undgås. Leverandøren ansættelse af erstatningen ved beskadiget eller ødelagt tøj, sker ud fra tre kriterier:

 • dokumentation for køb
 • § tøjets stand og alder ved beskadigelse
 • § tøjets nypris ved anskaffelse

Erstatning ved bortkomment tøj

Skulle vi ende i en situation, hvor tøjet er bortkomment eller på anden vis ikke er til at finde, vil Leverandøren forbeholde sig ret til at have 4 uger til at genfinde den bortkomne genstand.
Er genstanden endnu ikke fundet efter 4 uger, vil der indledes en sag om erstatning af den bortkomne genstand. Leverandøren’ ansættelse af erstatning ved bortkomment tøj, sker ud fra samme kriterier som ovenfor.
Er den bortkomne genstand en del af et sæt, eller flere dele – og alle dele har været behandlet-, vil det undersøges hvorvidt det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare. Såfremt det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare, tager Leverandøren forbehold for rettidig levering fra 3. part. Dog vil Leverandøren bestræbe sig efter, at fremskaffe varen indenfor rimelig tid.
Såfremt Leverandøren ikke kan fremskaffe en tilsvarende vare, som jfr. ovenfor er en del af et sæt eller flere dele, vil Leverandøren erstatte de ikke beskadigede dele med en værdi nedskrivning på 20%.

Forbehold for ændringer

Leverandøren forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne App / dette website. Det er derfor vigtigt, at Kunden løbende holder sig orienteret om eventuelle ændringer.
Det er Kundens eget ansvar, at holde sig opdateret på Leverandøren’s betingelser og vilkår.

Levering

Levering anses for sket, når tøjet er leveret på kundens indtastede adresse. Vælger Kunden, at tøjet må stilles (efterlades ved døren o.l.) har Kunden selv ansvaret for tøjet så snart chaufføren har stillet tøjet på modtager-adressen. Skulle Kunden ikke være tilstede under modtagelsen af en bestilling, vil varen blive forsøgt leveret igen efter aftale med kunden. Kunden afholder selv omkostningerne til genlevering af tøjet. Det gælder også hvis der – efter levering ikke kan ændres – nægtes modtagelse af en bestilling og aftales senere levering med Leverandørens support på 70 22 20 58. Det tilstræbes at tøjet leveres på aftalte dato og tidspunkt.
Med mindre andet er angivet er forventet leveringstid 24-48 timer.
Leverandøren leverer alle ugens dage, men tager forbehold for ændrede afhentnings- og/eller leveringstider ved eventuelle mærke- og helligdage.

Ikke til stede på adressen

Det er til enhver tid Kundens eget ansvar at være tilstede på sin adresse indenfor aftalte tidsinterval.
Dertil er det Kundens eget ansvar at oplyse om navne på dørtelefon, såfremt Kundens eget navn ikke fremgår.
Er Kunden ikke til stede ved afhentning eller levering, kontaktes Kunden på det indtastede telefonnummer. Lykkes det ikke chauføreren at få kontakt på hverken Kundens adresse eller telefonnummer, pålægges et gebyr.

Aftaleindgåelse og kvittering

Ved oprettelse af bruger modtager Kunden en bekræftelse via e-mail eller SMS. Kunden bør gemme denne bekræftelse, da bekræftelsen er Kundens bevis for Kundens aktivitet hos Butlers. Bekræftelsen svarer til indholdet af den dokumentation, som Leverandøren opbevarer som bevis for den indgåede aftale. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk eller engelsk, og er underlagt dansk ret.

Ansvarsfraskrivelse

Leverandøren vil bestræbe sig på at levere som aftalt.
Leverandøren kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

Kundeservice

Ved spørgsmål, fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:
Leverandøren

CVR: 29637830
Literbuen 11
2740, Skovlunde
Tlf: 70 22 20 58
e-mail: info@butlers.dk

Enhver tvist mellem Leverandøren og Kunden er underlagt dansk lov.
Varereturnering foregår også til denne adresse – bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, og evt. kopi af forudgående korrespondance mv.

Konkurrence og rettigheder

Ved registrering hos Leverandøren bekræfter Kunden samtidig, at Kunden ikke er i konkurrence med Leverandøren eller arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med Leverandøren. ‘I konkurrence med’ defineres ved, at Kunden arbejder i eller er ejer af en virksomhed, som yder rense- eller vaskeservice til private og/eller virksomheder. Alt software, design, arkitektur, tekst o.l. er beskyttet af ophavsretten samtidig med, at navne og egenudviklede termer er anvendte varemærker. Enhver overtrædelse heraf vil blive retsforfulgt, og krav om betaling vil finde sted. Leverandøren har rettigheder til softwaren, og kan overdrage sine forpligtelser til tredjemand under samme forretningsbetingelser.

Butlers + Medlemskaber

Ved tilmelding af et medlemskab hos Leverandøren, accepterer Kunden samtidig betingelser for Leverandøren’ services. Kunden betaler altid forud for sit medlemskab, og beløbet bliver automatisk trukket via Kundens betalingskort hver måned. Kunden kan til enhver tid afmelde sit medlemskab, som skal ske skriftligt via info@butlers.dk Der er ingen binding eller gebyrer forbundet med opsigelsen af sit medlemskab. Ligeledes vil der ikke kompenseres for et allerede betalt medlemskab, hvis medlemskabet opsiges før endt måned.

Personlige ejendele

Leverandøren kan ikke stilles til ansvar for tab af Kundens personlige ejendele i forbindelse med brug af Leverandøren services. Derfor anbefales det, at Kunden altid tømmer lommer mm. for personlige ejendele.

Periode for beholdning af personlige ejendele

Leverandøren forbeholder sig retten til at tømme intern beholdning af personlige ejendele, såfremt vi ikke har hørt fra den pågældende ejer i 3 måneder fra seneste leveringsdato.
Alle beholdninger går til Røde Kors.

QR-koder samt mærkning af artikler for rensetøj

Leverandøren forbeholder sig retten til at mærke alle artikler, der indleveres. Anmærkningen er en stregkode / QR-kode, og påsættes på beklædningens/artiklens inderside.

Butlers privat politik gældende fra 1. januar 2020

Hvem behandler dine personoplysninger?

Dataansvarlig:
Butlers, Literbuen 11, 2740 Skovlunde – CVR: 29637830
Formål:

 • For at fysisk kunne levere vores service
 • For at kunne kommunikere med dig i forbindelse ved køb af vores service
 • For at kunne markedsføre os via nyhedsbreve (kun ved samtykke)
 • For at lette bestillingsprocedure på vores App/hjemmeside
 • For at kunne lave statistik af købsadfærd

Kategorier af registrerede personoplysninger

Almindelige personoplysninger (kontakt oplysninger):

 • Navn
 • Efternavn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Email

Disse personoplysninger bliver brugt i forbindelse af køb af Leverandøren’s service for at kunne afhente og levere vaske- og rensetøj på privatadresser, ved brug af ekstern logistisk partner eller pakkeshops.
Dit telefonnummer/din email vil blive brugt til at sende dig ordrebekræftelse, ordreopdateringer og ordrekvittering. Ved tilmelding til nyhedsbreve giver du samtykke til, at vi må sende dig markedsføring omkring vores service og produkter via email og sociale medier. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevene.

Lokation
Ved samtykke bruger vi din lokationer til at registrere din adresse for at lette dit registeringsforløb.

På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Når du har givet dit samtykke.
 • Når behandlingen er nødvendig for, at vi kan overholde en retlig forpligtelse.
 • Når behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge legitime interesser.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne forfølge følgende legitime interesser:

 • For at kunne sende dig markedsføringsretligt materiale, herunder vores nyhedsbrev.
 • For at kunne levere de tjenester, services eller produkter, som du, kommunen eller din virksomhed efterspørger, når vi har indgået aftale med din arbejdsgiver herom.

Hvem kan vi videregive dine personoplysninger til?

Vi kan generelt videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Leverandører og andre tredjeparter, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser (herunder underleverandører) m.v.).

Derudover kan vi i tilfælde af, at vi sælger aktiver eller forretningsaktiviteter videregive dine personoplysninger til den potentielle køber af sådanne aktiver eller forretningsaktiviteter, herunder hvis vi sælger alle vores aktiver eller forretningsaktiviteter til en tredjepart.

Hvilke lande udenfor eu/eøs kan vi overføre personoplysninger til?

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, medmindre vi specifikt oplyser dig om dette.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi vil kun opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for:

 • At levere vores service
 • At forfølge øvrige legitime formål, herunder at sende dig markedsføringsretligt materiale.

Derudover vil vi opbevare personoplysninger, så længe det er påkrævet i henhold til gældende ret, herunder når vi efter bogføringsloven er pålagt at opbevare visse oplysninger.

Hvilke rettigheder har du?

Du har følgende rettigheder:’

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne, ligesom det ikke er sikkert, at vi i alle tilfælde kan give dig fuld indsigt i dine personoplysninger, da disse kan være tilknyttet andre fortrolige oplysninger, som vi ikke må dele.

Hvordan kan du kontakte os?

Hvis du ønsker at kontakte os, indgive en klage over hvordan vi behandler dine personoplysninger eller i øvrigt gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os ved at sende en email til info@butlers.dk

Hvad sker der, hvis vi ændrer vores privatlivspolitik?

Eventuelle fremtidige ændringer til denne privatlivspolitik vil blive offentliggjort på vores App/ hjemmeside. Vi angiver tidspunktet for den seneste opdatering af denne privatlivspolitik øverst i privatlivspolitikken.

Vi ser frem til at betjene dig!

Copyright 2020 Leverandøren

CVR: 29637830

Literbuen 11, 2740 Skovlunde