Skimmelsvamp eller røglugt?

Ozon behandlinger

Har dit tøj og andre genstande været ramt af brand, mug, skimmelsvamp eller skadedyr så kan vi hjælpe. Det er en dokumenteret kendsgerning, at ozon dræber bakterier, vira og svampesporer.
Da ozon er en luftart har den unikke fordele

  • Ozon trænger ind alle steder
  • Ozon efterlader ingen rester eller lugt
  • Overskydende ozon bliver til ilt

Ozon dræber mikroorganismer, og kan derfor fjerne bakterier, vira, svampesporer og lugtgener. Vi placerer dine ting i vores ozonkammer og lader det være eksponeret for ozon i et bestemt tidsrum, hvorefter dine ting er ”friske” igen.

Hvad er ozon?
Ozon er et naturligt molekyle, som opstår i naturen, da det dannes ud fra solens UV-stråling og spændingsladninger fra vejret, som eksempelvis torden. Atmosfærisk ilt spaltes til frie iltatomer hvorved ozon dannes. Ozon kan også dannes med en ozon-generator.